Spoločnosť MEDIINVEST Consulting poskytuje poradenské a konzultačné služby v oblasti investičných zámerov, rozvojových projektov a eurofondov.