ZVÝŠENIE KAPACÍT MATERSKÝCH ŠKÔL

Dátum: 25.08.2022

Termín na začatie podávania Žiadostí: 24.8.2022

Uzavretie výzvy: do vyčerpania alokácie

Celková alokácia vyčlenená na výzvu: 70 000 000 Eur

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 17 388 Eur na jednu novovytvorenú kapacitu

Minimálne novovytvorená kapacita: 10 miest

Kód výzvy: 06R01-20-V02

Naspäť na výpis