Referencie - samospráva


 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie  Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Starej Ľubovni (819 879,88 €)
 • Obec Poľany Rekonštrukcia centrálneho priestranstva, otočiek autobusov, prejazdného chodníka, výstavba autobusových zastávok (105 641,62 €)
 • Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité (779 251,73 €)
 • Obec Štítnik Regenerácia verejných priestranstiev v obci Štítnik (289 977,13 €)
 • Mesto Kežmarok Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (1 412 551,10 €)
 • Mesto Lipany Vybudovanie splaškovej kanalizácie na Krivianskej ulici (226 714,93 €)
 • Správa ciest KSK Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji (6 930 358,79 €)
 • Obec Víťaz Regenerácia obce Víťaz (223 271,28 €​)
 • Obec Jarovnice Kanalizácia a ČOV Jarovnice - rozšírenie (443 954,57 €)
 • Obec Gerlachov Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gerlachov (209 997,00 €)
 • Obec Krivany Podpora komunitnej sociálnej práce v obci Krivany (24 426,00 €​)
 • Obec Spišský Štvrtok Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok (204 409,32 €​)
 • Obec Valaská Dubová Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Valaská Dubová(119 928,38 €​)
 • Obec Biskupice Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia (123 711,94 €​)
 • Mesto Jelšava Jelšava - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia (281 355,87 €​)
 • Obec Litmanová Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Litmanová (125 727,97 €​)
 • Obec Malá Domaša Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci (46 662,68 €​)
 • Obec Petrovany Odkanalizovanie aglomerácie Kendice (6 180 112,89 €)
 • Obec Liptovská Teplička Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci - 2.stavba (2 394 169,27 €)
 • Mesto Poprad Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Podtatranská (551 437,05 €)
 • Obec Zborov Komunitné centrum Zborov (322 891,00 €)
 • Obec Družstevná pri Hornáde Komunitné centrum v obci Družstevná pri Hornáde (236 080,00 €)
 • Obec Hermanovce Komunitné centrum Hermanovce (308 928,03 €)
 • Obec Kružlová Komunitné centrum Kružlová (322 891,00 €)
 • Obec Ražňany Komunitné centrum Ražňany (242 419,78 €)
 • Obec Ražňany Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany (109 939,68 €)
 • Obec Ostrovany Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany (201 610,80 €)
 • Obec Slovenská Ves Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves (100 805,40 €)
 • Obec Petrovany Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Petrovany (256 800,00 €)
 • Obec Jarovnice Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice (651 190,94 €)
 • Obec Družstevná pri Hornáde 4-triedna Materská škola Družstevná pri Hornáde (592 577,60 €)
 • Obec Veľká Lomnica Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica (780 615,00 €)
 • Obec Víťaz Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Víťaz (100 956,99 €)
 • Obec Ražňany Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany (216 562,00 €)
 • Obec Petrovany Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Petrovany (268 217,52 €)
 • Obec Hranovnica Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica (329 270,76 €)
 • Obec Lipníky Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky (241 479,26 €)
 • Obec Marhaň Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Marhaň (232 824,06 €)
 • Obec Turany nad Ondavou Zníženie energetickej náročnosti KSB Turany nad Ondavou (392 039,10 €)
 • Obec Vyšný Orlík Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Vyšný Orlík (489 810,44 €)
 • Obec Hažlín Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín (96 975,03 €)
 • Obec Slavošovce Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce (435 733,93 €)
 • Obec Bodovce Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bodovce (21 499,53 €)
 • Obec Breznička Rekonštrukcia materskej školy na požiarnu zbrojnicu v obci Breznička (30 000 €)
 • Obec Bukovce Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bukovce (30 000 €)
 • Obec Čelovce Prístavba požiarnej zbrojnice v obci Čelovce (30 000 €)
 • Obec Demjata Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Demjata (30 000 €)
 • Obec Gregorovce Stavebné úpravy na hasičskej zbrojnici v obci Gregorovce (28 441,68 €)
 • Obec Harhaj Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Harhaj (30 000 €)
 • Obec Hrabovec Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Hrabovec (28 422,84 €)
 • Obec Hubošovce Rekonštrukcia garáže na požiarnu zbrojnicu v obci Hubošovce (30 000 €)
 • Obec Kendice Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice (30 000 €)
 • Obec Kochanovce Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Kochanovce (30 000 €)
 • Obec Komárov Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Komárov (30 000 €)
 • Obec Lúčka Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum v obci Lúčky (30 000 €)
 • Lužany pri Topli Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Lužany pri Topli (30 000 €)
 • Obec Petrovce Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce (30 000 €)
 • Obec Šandal Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Šandal (30 000 €)
 • Obec Široké Celková obnova požiarnej zbrojnice v obci Široké (30 000 €)
 • Obec Tulčík Prístavba hasičskej zbrojnice v obci Tulčík (30 000 €)
 • Obec Víťaz Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Víťaz (30 000 €)
 • Obec Vyšný Orlík Rekonštrukcia garáže na požiarnu zbrojnicu v obci Vyšný Orlík (30 000 €)
 • Obec Bajany Pozemkové úpravy - kataster Bajany (1 179 363,95 €)
 • Obec Becherov Plán spoločných a verejných zariadení pozemkových úprav v k.ú. obce Becherov (963 368,08 €)
 • Obec Betliar Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar (513 439,72 €)
 • Obec Brezovec Projekt pozemkových úprav v k.ú. obci Brezovec (1 165 843,77 €)
 • Obec Dvorianky Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. obce Dvorianky ( 889 448,48 €)
 • Obec Kvačany Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSU Kvačany (441 640,55 €)
 • Obec Lúčka Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka (714 600 €)
 • Obec Marhaň Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň (1 189 833,28 €)
 • Obec Miňovce Miňovce - vybudovanie spoločných zariadení PÚ (1 141 361,07 €)
 • Obec Nižná Jedľová Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová (1 074 240 €)
 • Obec Nižný Orlík Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižný Orlík (1 199 800 €)
 • Obec Nový Ruskov Spoločné zariadenia a opatrenia Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Ruskov a Malý Ruskov - prístupové poľné cesty (1 199 999,81 €)
 • Obec Potoky Potoky - vybudovanie spoločných zariadení PÚ (709 367,13 €)
 • Obec Vislava Výstavba spoločných zariadení PÚ (1 156 283,75 €)
 • Obec Raslavice Dobudovanie systému triedeného zberu v obci Raslavice (468 421,84 €)
 • Obec Soľ Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Soľ (206 639,64 €)
 • Obec Zborov Dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom pre zlepšené podmienky bývania v obci Zborov (386 549,91 €)
 • Obec Vyšný Orlík Komunitné centrum Vyšný Orlík (232 283,11 €)
 • Obec Prakovce Nízkouhlíková stratégia – obec Prakovce (17 057,75 €)
 • Obec Petrovany Nízkouhlíková stratégia – obec Petrovany (16 096,21 €)
 • Mesto Kežmarok Nízkouhlíková stratégia – Mesto Kežmarok
 • Chotča DOM SMÚTKU – rekonštrukcia objektu (75 071,20 €)
 • Šandal Rekonštrukcia Domu smútku v obci Šandal“ (34 731,84 €)
 • Lipníky Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Lipníky, s využitím OZE (100 000,00 €)
 • Obec Víťaz Podpora kompostovania v obci Víťaz (111 634,50 €)
 • Obec Široké Podpora kompostovania v obci Široké (121 254,96 €)