Kontakty

Bezručova 10

080 01 Prešov


Prvý kontakt

Sekretariát
0947 940 401 | 0947 940 402
sekretariat@mediinvest.sk


Vedenie spoločnosti

Ing. Dana JENČOVÁ, MBA


Konateľ

0915 942 434
jencova@mediinvest.sk


Ďalšie kontakty

Projekty | mediinvest@mediinvest.sk
Verejné obstarávanie | obstaravanie@mediinvest.sk
Regionálna anténa NSRV pre Prešovský kraj | antenapresov@mediinvest.sk | 0947 940 404


Fakturačné údaje

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Lipová 15 082 21 Veľký Šariš
IČO: 45483078
DIČ: 2023019911
IČ DPH: SK2023019911

Zapísaná na OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 22857/P