Služby


Ponuka služieb konzulačnej spoločnosti Mediinvest Consulting


Služby našej konzultačnej spoločnosti poskytujeme klientom v súkromnom aj verejnom sektore

  • Súkromný sektor: Firmy, živnostníci, podnikatelia, poľnohospodári, potravinárstvo
  • Verejný sektor: Štátna a verejná správa, zdravotníctvo, školstvo a akademický sektor
  • Samospráva: Mestá, obce a vyššie územné celky

Pozrite si naše referencie