VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP

Dátum: 08.02.2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

Hodnotiace kolá: 28.2.2023, 31.3.2023, ...

Alokácia: 5 mil. EUR

Všetky ostatne informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 401, 0947 940 402.

Naspäť na výpis