Výzva č. 62/PRV/2022

Dátum: 28.10.2022

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 26.10.2022 zverejnila Výzvu č. 62/PRV/2022 pre podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch

Predmetnú výzvu nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Naspäť na výpis