Referencie - verejný sektor


 • Základná škola s materskou školou Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ v obci Hrnčiarovce nad Parnou (31 140 €)
 • Základná škola Svit Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Svit (75 600,00 €)
 • Obec Breznica Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Breznica (36 180,00 €)
 • Základná škola Slovenská Kajňa Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Slovenská Kajňa (114 120,00 €)
 • Základná škola Slovenská Kajňa Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa (141 587,31 €)
 • ZŠ s MŠ Továrne Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Tovarné (83 619,00 €)
 • ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice (159 115,50 €)
 • ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice (131 562,36 €)
 • ZŠ s MŠ Továrne Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ s MŠ Tovarné (179 424,95 €)
 • Obec Petrovany Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany (182 375,34 €)
 • ZŠ, Konštantínova, Stropkov Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Konštantínova, Stropkov (88 749,00 €)
 • Základná škola Kysak Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Kysak (49 248,00 €)
 • ZŠ s MŠ, Plavnica Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Plavnica (78 831,00 €)
 • Základná škola Košice Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Požiarnická 3, Košice (180 234,00 €)
 • ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá (88 749,00 €)
 • ZŠ Staničná 13, Košice Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Staničná 13, Košice (121 068,00 €)
 • Základná škola Svit Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Svit (71 820,00 €)
 • Obec Šiba Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Šiba (29 583,00 €)
 • Futbalový klub Geča Nákup športového vybavenia – 5 332,00 €
 • Hokejový klub Geča Nákup športového vybavenia – 5 276,00 €
 • OZ Streda nad Bodrogom Nákup športovej výbavy pre telovýchovnú jednotu – 6 000,00 €
 • ZŠ Šarišské Michaľany Oprava povrchu športových ihrísk - 20 000,00 €
 • Gymnázium Jána Adama Raymana Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na GJAR – 299 958,41 €
 • Gymnáziu duklianskych hrdinov Svidník Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku – 130 830,36 €
 • Gymnázia sv. Jána Pavla II. Poprad Zvýšením gramotnosti k lepšej budúcnosti študentov Gymnázia sv. Jána Pavla II. – 121 169,27 €
 • ZŠ Družstevná pri Hornáde Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Družstevná pri Hornáde – 136 440,90 €
 • RegioEnergy Východ, n.o. Informačné programy prevencie rizík prírodných katastrof – 67 836,14 €
 • AMA o.z. Numerika – tréningový program Soroban - 43 785,00 €
 • (f)ITcubator, n.o. VER SI! (Vedomostný Región cestou Startupov a Inovácií) - 35 163,00 €
 • River & Mountain, o.z. CANOE SHARING – mobilná požičovňa – 46 341,00 €
 • Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja 377 807,80 €
 • RegioEnergy Východ, n.o. ENPAUS (energia - participácia - úspory) – 353 568,61 €
 • SOŠ polytechnická Humenné Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v SOŠ polytechnická, Humenné – 125 307,78 €
 • PRIDAŇ - PRIDAŇČATÁ OBČIANSKE ZDRUŽENIE - Folklór v obci Víťaz (8 160 €)
 • Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení za nízkoemisné v budovách Spojenej školy Dobšiná, 360 157,32 €
 • Podpora udržateľnosti a odolnosti Múzeum Vojtecha Löfflera v súvislosti s pandémiou COVID-19, 2021, 98 806,95 €
 • Modernizácia svetelného parku a dezinfekcie vzduchu v divadelných sálach DJZ, 2021, 210 526,32 €
 • Materská škola Márie Wardovej, 2023, 1 095 444 €
 • Prístavba Cirkevnej materskej školy, Smreková 38, Smižany – 451 471 €
 • Adaptačné opatrenia v lesoch ohrozených zmenou klímy a škodami raticovou zverou (žiadateľ Stredná odborná škola lesnícka Prešov)