Referencie - verejný sektor


 • Základná škola s materskou školou Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ v obci Hrnčiarovce nad Parnou (31 140 €)
 • Základná škola Svit Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Svit (75 600,00 €)
 • Obec Breznica Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Breznica (36 180,00 €)
 • Základná škola Slovenská Kajňa Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Slovenská Kajňa (114 120,00 €)
 • Základná škola Slovenská Kajňa Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa (141 587,31 €)
 • ZŠ s MŠ Továrne Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Tovarné (83 619,00 €)
 • ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice (159 115,50 €)
 • ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice (131 562,36 €)
 • ZŠ s MŠ Továrne Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ s MŠ Tovarné (179 424,95 €)
 • Obec Petrovany Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Petrovany (182 375,34 €)
 • ZŠ, Konštantínova, Stropkov Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Konštantínova, Stropkov (88 749,00 €)
 • Základná škola Kysak Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Kysak (49 248,00 €)
 • ZŠ s MŠ, Plavnica Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Plavnica (78 831,00 €)
 • Základná škola Košice Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Požiarnická 3, Košice (180 234,00 €)
 • ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá (88 749,00 €)
 • ZŠ Staničná 13, Košice Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Staničná 13, Košice (121 068,00 €)
 • Základná škola Svit Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Svit (71 820,00 €)
 • Obec Šiba Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Šiba (29 583,00 €)