VÝZVA Č.66/PRV/2023

Dátum: 10.05.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 9.5.2023 zverejnila Výzvu č. 66/PRV/2023 pre podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Alokácia: 40 mil. EUR

Termín uzávierky: 31.8.2023

Výška podpory: 100 % oprávnených výdavkov

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 401 / 0947 940 402.

Naspäť na výpis