VÝZVA Č. 64/PRV/2023

Dátum: 07.02.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 27.1.2023 zverejnila Výzvu č. 64/PRV/2023 pre podopatrenie 7.4 - Budovanie skladových kapacít pre neziskové organizácie poskytujúce pomoc ľuďom v núdzi

Termín začatia podávania Žiadostí: 1.3.2023

Uzavretie 1./2. hodnotiaceho kola: 28.4.2023/30.6.2023

Minimálna/maximálna výška prostriedkov na žiadosť: 10 000 - 250 000 EUR

Výška podpory: 100 % oprávnených výdavkov

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 401 / 0947 940 402.

Naspäť na výpis