VÝZVA - MIESTNE OBČIANSKE A PREVENTÍVNE SLUŽBY

Dátum: 20.07.2023

Úrad vlády SR ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na Miestne občianske a preventívne služby (MOaPS)

1. hodnotiace kolo: 31.7.2023

Alokácia: 48 666 666,67 EUR

Intenzita pomoci: 100 % (spolufinancovanie zo strany obcí - 0 %)

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 401/ 0947 940 402.

Naspäť na výpis