VÝZVA Č. 61/PRV/2022

Dátum: 25.01.2023

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 23.12.2022 zverejnila Výzvu č. 61/PRV/2022 pre podopatrenie 8.4 - Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

Termín začatia podávania Žiadostí: 1.2.2023

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 31.5.2023

Minimálna/maximálna výška prostriedkov na žiadosť: 10 000 € - 700 000 € (refundácia + 50 % možnosť zálohovej platby)

Výška podpory: 100 % z oprávnených výdavkov

Neváhajte nás kontaktovať buď v kancelárii našej spoločnosti alebo na tel. čísle: 0947 940 401 a 0947 940 402.

Naspäť na výpis