Prihláška

Prihlasujem sa za člena Národnej siete rozvoja vidieka SR.

* Povinné údaje3. VSP/MAS (Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb., o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pracujúce na princípoch LEADER)

 

8. Kraj (vyberte kraj, v ktorom pôsobíte) *:

             

9. Záujem o informácie a aktivity z oblasti (vyznačte oblasť/oblasti záujmu) *:

       


11. Mám záujem o zasielanie časopisu Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka *:

 

Prípadné zmeny vo vyššie uvedených údajoch, prosíme, zasielajte na arvi@arvi.sk.

Svojím podpisom potvrdzujem záujem o členstvo v NSRV SR a správnosť uvedených údajov. Udeľujem súhlas so zverejnením názvu subjektu, ktorý zastupujem ako člena NSRV SR, kraja pôsobenia a so zasielaním informácií na uvedené adresy o aktivitách a podujatiach organizovaných NSRV SR. Zároveň súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov uvedených v tejto prihláške pre účely databázy NSRV SR a ďalšie interné potreby NSRV SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj
Organizácia: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Koordinátor: Mária Tomková Ňakatová
Kontaktná adresa: Bezručova 10, 080 01 Prešov
Telefón: +421 947 940 404
E-mail: antenapresov@mediinvest.sk