Verejné obstarávanie

Pomôžeme vám s verejným obstarávaním

Proces verejného obstarávania je zložitým procesom, pri ktorom je nutné zachovať princíp čestnej súťaže, hospodárnosti, transparentnosti, efektívnosti a zároveň dodržiavať platnú legislatívu. Spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o. ponúka riešenia v oblasti verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, a to pre všetky postupy používané vo verejnom obstarávaní. Garantujeme Vám výhodnú cenu na trhu, rýchly, bezproblémový a transparentný priebeh celého verejného obstarávania, ktorý zahŕňa najmä:

  • prípravné konzultácie a komplexná analýza daného predmetu obstarávania vrátane výberu najvhodnejšieho postupu obstarávania v súlade s platnou legislatívou 
  • prípravu výzvy na predkladanie ponúk, oznámenia o verejnom obstarávaní 
  • vypracovanie súťažných podkladov tvorbu obchodných podmienok – návrh zmluvy o dielo, kúpnej zmluvy a pod. 
  • komunikáciu s uchádzačmi 
  • vysvetľovanie súťažných podkladov 
  • vypracovanie zápisníc tvorbu komisií, otváranie a vyhodnocovanie prijatých ponúk od uchádzačov 
  • ochranu záujmov verejného obstarávateľa a obstarávateľa v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie, v rámci administratívnych kontrol pred Riadiacimi a Sprostredkovateľskými orgánmi, a iných konaniach týkajúcich sa uskutočnených verejných obstarávaní 
  • archiváciu dokumentácie vo verejnom obstarávaní. 


Náš tím odborníkov Vám pomôže s procesom verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác. Vzhľadom na jedinečnosť každej zákazky si s Vami radi dohodneme stretnutie, na ktorom Vás oboznámime s ďalšími podmienkami možnej spolupráce.


Sme členom Únie profesionálov verejného obstarávania. 

Spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o. je od roku 2020 členom Únie profesionálov verejného obstarávania (UPVO) . 
UPVO je nezávislým občianskym združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa vo svojej činnosti zameriava na podporu konzultantov a konzultačných spoločností pôsobiacich v oblasti verejného obstarávania. V súčasnosti združuje viac ako 30 členov, ktorí ročne realizujú rádovo stovky verejných obstarávaní a za posledné 3 roky realizovali zákazky v súčte v hodnote viac ako 3 miliardy EUR.

Viac informácii nájdete na webe UPVO https://upvo.sk/