VÝZVA - NA REKONŠTRUKCIU A MODERNIZÁCIU ZŠ

Dátum: 21.07.2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Program Slovensko vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu objektov základných škôl.

Alokácia: 50 mil. EUR

Termíny: 1. kolo do 16.10.2023, 2. kolo do 16.1.2023 ... 3 mesačný interval

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 402 / 0947 940 404.

Naspäť na výpis