Verejná konzultácia

Dátum: 25.05.2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom výziev pre podopatrenia 4.1, 4.2 a 16.3. jedná sa o výzvy pre poľnohospodárov. Návrh znenia výziev nájdete v dole pripojených prílohách.

Svoje pripomienky prosím posielajte Národnej sieti rozvoja vidieka na kosikova@arvi.sk. Ak chcete pripomienky prediskutovať s nami, kontaktujte regionálnu anténu Národnej siete rozvoja vidieka emailom na antenapresov@mediinvest.sk alebo telefonicky na +421 948 635 525.

Naspäť na výpis