Certifikáty kvality

Spoločnosť MEDIINVEST Consulting, s.r.o. od roku 2016 uplatňuje systémy riadenia kvality a recertifikačným auditom, v roku 2022 opätovne obhájila ISO certifikáty:


Certifikát manažérstva kvality
 

podľa normy ISO 10006:2017

podľa normy STN EN ISO 9001:2016Tím spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o. dlhodobo pracoval na tom, aby procesy boli vo firme nastavené efektívne a profesionálne a aby vyhovovali kritériám najvyššej kvality v poskytovaní odborných poradenských a konzultačných služieb. Certifikáty kvality nám vydala medzinárodne akreditovaná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s. r. o. a sú pre nášho zákazníka potvrdením kvalitatívneho štandardu poradenskej firmy. Vernosť našich klientov nám potvrdzuje kvalitu služieb, ktorú sa snažíme každým dňom zdokonaľovať, no ISO certifikát nás zaradzuje medzi spoločnosti s medzinárodne uznávanou kvalitatívnou latkou, medzi medzinárodne zodpovedných partnerov s kvalitnými službami, ktorých služby môže v plnej miere využiť nie len domáci či zahraničný partner, ale aj štátna či verejná organizácia. Hovoríme niekoľkými cudzími jazykmi, čo nám umožňuje zapájať sa do medzinárodných projektov.