VÝZVA – ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNÝCH BUDOV

Dátum: 02.10.2023

Environmentálny fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zameranej na zvyšovanie energetickej náročnosti verejných budov, podporu výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov a výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Termíny: v rámci výzvy: 11.12.2023

Intenzita pomoci: 99 % (spolufinancovanie zo strany obcí - 1 %)

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 401/ 0947 940 402.

Naspäť na výpis