VÝZVA - ZELENÁ A MODRÁ INFRAŠTRUKTÚRA - DOMAŠA

Dátum: 05.04.2024

Oprávnené územie: destinácia Veľká Domaša (Bžany, Holčíkovce, Kvakovce, Lomné, Malá Domaša, Nová Kelča, Slovenská Kajňa, Turany nad Ondavou)

Celková alokácia: 68 983 110 EUR

Minimálna výška príspevku: 201 000 EUR

Termín výzvy: výzva je otvorená do vyčerpania finančných prostriedkov

Miera spolufinancovania: 8 %

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0915 942 434/ 0947 940 402.

Naspäť na výpis