VÝZVA - PODPORA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VO VEREJNÝCH BUDOVÁCH

Dátum: 29.12.2023

Spolufinancovanie: 0 %

Oprávnené výdavky: podľa miery úspor

Termíny: do vyčerpania finančných prostriedkov

Oprávnené územie: celé Slovensko


Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0915 942 434/ 0947 940 402 a 0947 940 403.


Naspäť na výpis