VÝZVA - OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Dátum: 02.10.2023

Environmentálny fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zameranej na budovanie vodovodov, ČOV, kanalizácie, stokovej siete a vodozádržných opatrení.

Termíny: v rámci výzvy: 13.11.2023; v rámci špecifikácie: 11.12.2023

Intenzita pomoci: 99 % (spolufinancovanie zo strany obcí - 1 %)

Ďalšie informácie ohľadom výzvy Vám radi poskytneme v našej kancelárii alebo na tel. číslach: 0947 940 401/ 0947 940 402.

Naspäť na výpis