Webinár k pozemkovým úpravám

Dátum: 10.12.2021

Regionálna anténa národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj organizuje dňa 16.12.2021 webinár s názvom Pozemkové úpravy v kontexte PRV SR 2014 - 2022. 

Program

9:00 – 9:15       Otvorenie stretnutia a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj,                                                                                                                                (Lucia Kolpaková, RA NSRV SR pre Prešovský kraj)

9:15 – 11:15                Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením 

                                  poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav - od vlastníctva                                           pozemkov k poľnohospodárskym pozemkom (§12a)                                  

                                 (Anton Julény, expert v oblasti pozemkových úprav)

11:15 – 11:30              prestávka

11:30 – 12:30               Od poľnohospodárskych pozemkov k vlastným pozemkom (jednoduché pozemkové úpravy  a vysporiadanie hospodárskych                                                dvorov)

                                  (Anton Julény, expert v oblasti pozemkových úprav)

12:30 – 12:45              prestávka    

12:45 – 13:45              Od užívania a ochrany pôdy a lesov k starostlivosti o krajin

                                     (Anton Julény, expert v oblasti pozemkových úprav)

PRIHLASTE SA NA TOMTO LINKU: 

Pozemkové úpravy v kontexte PRV SR 2014 – 2022 (google.com)

Naspäť na výpis

Súbory na stiahnutie

Pozvánka (PDF: 283 KB)