Výzva k podopatreniu č. 6.3

Dátum: 01.04.2022

Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 31.03.2022 zverejnila Výzvu č. 53/PRV/2022 pre podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.


Predmetnú výzvu nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj aktuálne zbiera podnety k realizácii informačného seminára k predmetnej výzve. V prípade záujmu o seminár, alebo akýchkoľvek otázok k predmetnej výzve nás kontaktujte telefonicky na tel. čísle: 0947 940 404 alebo e-mailom: antenapresov@mediinvest.sk.

Naspäť na výpis