Druhé stretnutie TPS LEADER

Dátum: 28.07.2021

Pozrite si správu zo stretnutia tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji, ktorá sa konala prezenčnou formou dňa 16.6.2021 v hoteli Villa Plaza Beach v Prešove.

Naspäť na výpis