Účasť na stretnutí TPS na národnej úrovni

Autor: RA NSRV SR pre Prešovský kraj | Dátum: 02.08.2019

Koordinátorka RA NSRV SR sa dňa 19.7.2019 zúčastnila stretnutia Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na národnej úrovni, ktoré sa konalo v Nitre za účasti zástupcov nielen PRV ale aj IROP.

Naspäť na výpis