Stretnutie TPS LEADER na regionálnej úrovni

Autor: RA NSRV SR pre Prešovský kraj | Dátum: 15.02.2019

Regionálne anténa organizuje pravidelné stretnutia MAS v Prešovskom kraji, a tak poskytuje platformu pre diskusiu a výmenu skúseností. 

Naspäť na výpis