Stretnutie členov TPS LEADER/CLLD Prešovského kraja

Autor: RA NSRV SR pre Prešovský kraj | Dátum: 23.07.2019

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj organizovala druhé stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji.

Naspäť na výpis