Infoseminár pre obce

Autor: RA NSRV pre Prešosvký kraj | Dátum: 21.08.2019

Regionálna anténa organizovala dňa 6.8.2019 informačný seminár pre obce a miestne akčné skupiny. Seminár bol zameraný na podanie žiadosti o NFP, verejné obstarávanie a implementáciu projektov v rámci výziev vyhlásených miestnymi akčnými skupinami.

Naspäť na výpis