4.1 Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Autor: Lucia Kolpaková | Dátum: 22.07.2019

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu č. 41/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 8.6 – Skladovacie kapacity a pozberová úprava

Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 1.10.2019 - 17.10.2019.

Naspäť na výpis