Školenie VO pre farmárov

Autor: RA NSRV SR | Dátum: 05.03.2021

RA NSRV SR organizuje dva webináre na tému obstarávania a verejného obstarávania tovarov a služieb k výzve č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1 

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. 


Termín uzavretia výzvy je 30.4.2021

Naspäť na výpis