Zníženie negatívnych dopadov v súvislosti s COVID-19

Autor: MEDIINVEST CONSULTING | Dátum: 09.04.2020

Ministerstvo vnútra vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

Hlavná aktivita musí byť zameraná na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19.

Čítajte viac v prílohe s názvom "Informácia pre klienta".

Naspäť na výpis