Vodozádržné opatrenia

Autor: MEDIINVEST CONSULTING | Dátum: 03.06.2020

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 20. apríla 2018 výzvu „Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine“.

Hodnotiace kolá: 31.8.2020. 31.12.2020, následne každé 4 mesiace
Alokácia: 10 mil. Eur
Na projekt: min. 25 000 Eur NFP, max. 200 000 Eur na 1 opatrenie, max. výška nie je určená

VIAC INFORMÁCII O VÝZVE V PRILOŽENEJ "INFORMÁCII PRE KLIENTA".

Naspäť na výpis