Pomoc pre MSP - COVID 19

Dátum: 24.08.2020

Zavedenie tohto nového výnimočného a dočasného opatrenia je reakciou na následky krízy, ktorá

vznikla v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19. Cieľom tohto opatrenia je riešiť problémy s likviditou,

ktoré ohrozujú kontinuitu mikro, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti spracovania

poľnohospodárskych výrobkov.


Viac informácií TU Naspäť na výpis