Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Dátum: 30.09.2021

Hodnotiace kolá: 11.11.2021

Alokácia: 14 850 600 Eur

Min. výška NFP: 30 tis. Eur / 50 tis. Eur

Max. výška NFP: 200 tis. Eur

Spolufinancovanie: 5%

Viac informácii nájdete v prílohe.

Naspäť na výpis