Podpora regionálneho rozvoja

Autor: MEDIINVEST CONSULTING | Dátum: 27.05.2020

Výzva je zameraná na zmierňovanie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.

Termín podania žiadosti: 16.6.2020

Viac informácii v dole priloženom dokumente s názvom Informácia pre klienta.

Naspäť na výpis