Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Autor: MEDIINVEST Consulting | Dátum: 21.04.2020

Žiadajte s nami o projektovú podporu v oblasti prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.

Viac informácií nájdete v nižšie pripojenom dokumente s názvom Informácia pre klienta.

Naspäť na výpis