OZE

Autor: MEDIINVEST CONSULTING | Dátum: 03.06.2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu "Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe".

Výška príspevku: 75 - 85%

Termín uzavretia hodnotiacich kôl: 30. 06. 2020, 31. 08. 2020, + každý druhý nasledujúci mesiac.

Výška príspevku: od 10 000 Eur do 200 000 Eur

VIAC INFORMÁCII V DOKUMENTE S NÁZVOM "INFORMÁCIA PRE KLIENTA"

Naspäť na výpis