Mimoprodukčné funkcie lesa

Autor: MEDIINVEST Consulting | Dátum: 17.03.2020

PPA vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Viac informácií nájdete v prílohe s názvom Informácia pre klienta.

Naspäť na výpis