Environmentálny fond na rok 2022

Dátum: 30.09.2021

Environmentálny fond na rok 2022

  • Dátum predkladania žiadosti: 31.10.2021
  • činnosť A – ochrana ovzdušia
  • činnosť B – ochrana a využívanie vôd
  • činnosť C – rozvoj odpadového a obehového hospodárstva


Naspäť na výpis