Environmentálny fond

Dátum: 11.09.2020

Environmentálny fond

Oprávnení žiadatelia:
- rozpočtové organizácie, obce, samosprávny kraj, príspevková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia
Max. výška príspevku: 150 000 – 200 000 Eur
Spolufinancovanie: 5%
Oblasť A: Ovzdušie
- budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím OZE
- nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie/umývanie komunikácií
- budovanie zelenej infraštruktúry
Oblasť B: Voda
- budovanie stokovej siete
- budovanie čistiarne odpadových vôd
- budovanie kanalizačnej prípojky
- budovanie vodovodnej siete
Oblasť C: Odpady
- zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov
- výstavba malej kompostárne, zakúpenie kompostérov...
- vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie
- zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek, čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov

Viac info: MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove, resp. na tel. 0948 174 346 a e-maile skalkova@mediinvest.sk.

Naspäť na výpis