NSRV
MEDIINVEST Consulting

Regionálna anténa - najnovšie aktuality

Pozvánka na Klub mladých farmárov (Drienica 16.2.2018)

Združenie mladých farmárov na Slovensku v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na Klub mladých farmárov Východ. Dvojdňové podujatie sa uskutoční v ...

Uverejnené: 05.02.2018

Oznámenie o zverejnení výzvy v podopatrení 19.4 PRV (animácie MAS)

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 19. 1. 2018 na svojom webovom sídle Výzvu č. 27/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre Opatrenie ...

Uverejnené: 22.01.2018

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie "Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014-2020", ktoré sa uskutoční dňa 28.12. 2017 v obci Víťaz (okr. Prešov). Pozvánka ...

Uverejnené: 22.12.2017

Pozvánka na workshop "MAS v Prešovskom kraji"

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na workshop pre MAS z regiónu, ktorý sa bude konať dňa 19. 12. 2017 v Starej Ľubovni. Hlavnou témou workshopu bude ...

Uverejnené: 15.12.2017

Pozvánka na školenie GSAA

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na školenie "Praktický seminár GSAA". Seminár sa uskutoční dňa 14.12.2017 (štvrtok) v Spišskom Podhradí a bude prebiehať v ...

Uverejnené: 07.12.2017


Projekt v realizácii

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY REGIONÁLNYCH ANTÉN (PDF)

Kalendár aktivít

Prihláška za člena NSRV

V prípade záujmu o členstvo vyplňte, prosím, prihlášku a podpísanú ju zašlite na naše kontaktné adresy emailom alebo poštou.

Logá partnerov