PORADENSTVO V OBLASTI INVESTIČNÝCH ZÁMEROV
A SPRACOVANIE ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

Verejný sektor

Verejný sektor Verejný sektor Verejný sektor Verejný sektor Verejný sektor

Názov prijímateľa - zákazníka

Názov projektu (celkové oprávnené výdavky)

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ v Starej Ľubovni (819 879,88 €) 

Obec Poľany

Rekonštrukcia centrálneho priestranstva, otočiek autobusov, prejazdného chodníka, výstavba autobusových zastávok (105 641,62 €)

Rímskokatolícka cirkev, žilinská diecéza

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité (779 251,73 €)

Obec Štítnik

Regenerácia verejných priestranstiev v obci Štítnik (289 977,13 €)

Mesto Kežmarok

Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok (1 412 551,10 €)

Mesto Lipany

Vybudovanie splaškovej kanalizácie na Krivianskej ulici (226 714,93 €)

Správa ciest KSK

Nákup čistiacej techniky v Košickom samosprávnom kraji (6 930 358,79 €)

Obec Víťaz

Regenerácia obce Víťaz (223 271,28 €​)

Obec Jarovnice

Kanalizácia a ČOV Jarovnice - rozšírenie (443 954,57 €)

Obec Gerlachov

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Gerlachov (209 997,00 €)

Obec Krivany

Podpora komunitnej sociálnej práce v obci Krivany (24 426,00 €​)

Obec Spišský Štvrtok

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok (204 409,32 €​)

Obec Valaská Dubová

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Valaská Dubová(119 928,38 €​)

Obec Biskupice

Biskupice - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia (123 711,94 €​)

Mesto Jelšava

Jelšava - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia (281 355,87 €​)

Obec Litmanová

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Litmanová (125 727,97 €​)

Obec Malá Domaša

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci (46 662,68 €​)

Obec Petrovany

Odkanalizovanie aglomerácie Kendice (6 180 112,89 €)

Obec Liptovská Teplička

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci - 2.stavba (2 394 169,27 €)

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ v obci (31 140,00 €)

Mesto Svit

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Svit (75 600,00 €)

Obec Breznica

Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Breznica (36 180,00 €)

Obec Slovenká Kajňa

Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Slovenská Kajňa (114 120,00 €)

Mesto Poprad

Rozšírenie kapacity Materskej školy ul. Podtatranská (551 437,05 €)

Obec Zborov

Komunitné centrum Zborov (322 891,00 €)

Obec Družstevná pri Hornáde

Komunitné centrum v obci Družstevná pri Hornáde (236 080,00 €)

Obec Hermanovce

Komunitné centrum Hermanovce (308 928,03 €)

Obec Kružlová

Komunitné centrum Kružlová (322 891,00 €)

Obec Ražňany

Komunitné centrum Ražňany (242 419,78 €)

Obec Ražňany

Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov Ražňany (109 939,68 €)

Obec Ostrovany

Miestna občianska poriadková služba v obci Ostrovany (201 610,80 €)

Obec Slovenská Ves

Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves (100 805,40 €)

Obec Petrovany

Rožšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Petrovany (256 800,00 €)

Obec Jarovnice

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice (651 190,94 €)

Obec Družstevná pri Hornáde

4-triedna Materská škola Družstevná pri Hornáde (592 577,60 €)

Obec Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica (780 615,00 €)

Obec Víťaz

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Víťaz (100 956,99 €)

Obec Ražňany

Zníženie energetickej náročnosti hospodárskeho pavilónu MŠ v obci Ražňany

(216 562,00 €)

Obec Petrovany

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Petrovany

(268 217,52 €)

Obec Hranovnica

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica

(329 270,76 €)

Obec Lipníky

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky (241 479,26 €)

Obec Marhaň

Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Marhaň  (232 824,06 €)

Obec Turany nad Ondavou

Zníženie energetickej náročnosti KSB Turany nad Ondavou (392 039,10 €)

Obec Vyšný Orlík

Zníženie energetickej

Obec Hažlín

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Hažlín (96 975,03 €)

Obec Slavošovce

Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce (435 733,93 €)

Obec Bodovce

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bodovce (21 499,53 )

Obec Breznička

Rekonštrukcia materskej školy na požiarnu zbrojnicu v obci Breznička (30 000,- )

Obec Bukovce

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Bukovce (30 000,- )

Obec Čelovce

Prístavba požiarnej zbrojnice v obci Čelovce (30 000,- )

Obec Demjata

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Demjata (30 000,- €)

Obec Gregorovce

Stavebné úpravy na hasičskej zbrojnici v obci Gregorovce (28 441,68 €)

Obec Harhaj

Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Harhaj (30 000,- €)

Obec Hrabovec

Prístavba a rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Hrabovec (28 422,84 €)

Obec Hubošovce

Rekonštrukcia garáže na požiarnu zbrojnicu v obci Hubošovce (30 000,- €)

Obec Kendice

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Kendice (30 000,- €)

Obec Kochanovce 

Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Kochanovce (30 000,- €)

Obec Komárov

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Komárov (30 000,- €)

Obec Lúčka

Bezpečnostné športovo výcvikové a oddychové centrum v obci Lúčky (30 000,- €)

Lužany pri Topli

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Lužany pri Topli (30 000,- €)

Obec Petrovce

Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce (30 000,- €)

Obec Šandal

Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Šandal (30 000,- €)

Obec Široké

Celková obnova požiarnej zbrojnice v obci Široké (30 000,- €)

Obec Tulčík

Prístavba hasičskej zbrojnice v obci Tulčík (30 000,- €)

Obec Víťaz

Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Víťaz (30 000,- €)

Obec Vyšný Orlík

Rekonštrukcia garáže na požiarnu zbrojnicu v obci Vyšný Orlík (30 000,- €)

Obec Bajany

Pozemkové úpravy - kataster Bajany (1 179 363,95  €)

Obec Becherov

Plán spoločných a verejných zariadení v obv.pozemkových úprav v k.ú. obce Becherov (963 368,08  €)

Obec Betliar

Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar (513 439,72  €)

Obec Brezovec

Projekt pozemkových úprav v k.ú. obci Brezovec (1 165 843,77  €)

Obec Dvorianky

Stavebné práce na spoločných a verejných zariadeniach v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. obce Dvorianky ( 889 448,48  €)

Obec Kvačany

Obnova lesov a ozdravné opatrenia PSU Kvačany (441 640,55  €)

Obec Lúčka 

Realizácia programu spoločných opatrení v obci Lúčka (714 600,-  €)

Obec Marhaň

Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň (1 189 833,28 €)

Obec Miňovce

Miňovce - vybudovanie spoločných zariadení PÚ (1 141 361,07  €)

Obec Nižná Jedľová

Realizácia projetu spoločných opatrení v obci Nižná Jedľová (1 074 240,-  €)

Obec Nižný Orlík

Realizácia projektu spoločných opatrení v obci Nižný Orlík (1 199 800,-  €)

Obec Nový Ruskov

Spoločné zariadenia a opatrenia Projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Veľký Ruskov a Malý Ruskov - prístupové poľné cesty (1 199 999,81  €)

Obec Potoky

Potoky - vybudovanie spoločných zariadení PÚ (709 367,13  €)

Obec Vislava

Výstavba spoločných zariadení PÚ (1 156 283,75  €)

 

Súkromný sektor

Súkromný sektor Súkromný sektor Súkromný sektor Súkromný sektor Súkromný sektor Súkromný sektor
Názov spoločnosti - zákazníka Cieľ projektu (celkové oprávnené výdavky)

STELMO SK, s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (407 000,00 €​)

COMMERC SERVICE spol. s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (285 000,00 €)

COMMERC SERVICE spol. s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (1 701 391,00 €)

Pekáreň Gros spol. s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre príslušníkov MRK (1 011 191,00 €)

Pekářeň Gros, spol. s.r.o.

Zateplenie priemyselnej budovy pekárne v spoločnosti Pekáreň Gros spol s.r.o. (450 331,00 €)

SOLAR Real, s.r.o.

Zateplenie a výmena okien vo výrobných priestoroch spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. (147 918,99 €)

ORAC SLOVAKIA, s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (314 920,00 €)

Pivovar Kaltenecker s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (2 999 720,00 €)

Wellbeing s.r.o.

Vytvorenie nových pracovných miest a zaškolenie novoprijatých pracovníkov (40 268,80 €)

ProTech Service, s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (1 520 705,00 €)

GOHR, s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (889 400,00 €)

Schüle Slovakia, s.r.o.

Zníženie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok (601 820,00 €)

VADIN s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti stolárskej dielne (213 004,00 €)

VADIN s.r.o.

Nákup inovatívnej technológie a vytvorenie nových pracovných miest pre mladých (742 700,00 €)

AGISS, s.r.o.

Modernizácia farmy AGISS, s.r.o. v sektore živočíšnej výroby (499 897,78 €)

DESIDER BACUŠAN, spol. s r.o.

Realizácia ozdravných opatrení a rekonštrukcia lesnej cesty v DESIDER BACUŠAN, s. r.o. (262 870,03 €) 

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov

Slovenské Krivé

Projekt ozdravných opatrení a rekonštrukcia lesnej cesty v Pozemkovom spoločenstve urbárnikov Slovenské Krivé (269 887,80 €)

Ing. František Onderčo

Nízkokapacitné ubytovacie a relaxačné zariadenie - Sabinov (195 595,34 €)

Commerc Service spol. s r.o.

Inovatívna technologická linka pre výrobu Lean Management produktov k zvyšovaniu produktivity koncových zákazníkov spoločnosti ( 692 350,00 €)

ProTech Coating Service, s.r.o.

Rozšírenie a inovácia služieb rozmerovej kontroly presných automotive komponentov a reverzného inžinieringu (400 000,00 €)

MONER, s.r.o.

Inovácie v spoločnosti ( 400 000,00 €)

Schüle Slovakia, s.r.o.

Znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o. (1 436 346,08 €)

BESKYDIA, s.r.o.

Obstaranie strojov do rastlinnej výroby na modernizáciu farmy - BESKYDIA, s.r.o.

(109 345,00 €)

AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o.

Obstarávanie strojov do rastlinnej výroby spoločnosti AGROSLUŽBY Svidník, s.r.o. (449 000,00 €)

Poľnohospodárske družstvo Dlhoňa

Modernizácia Poľnohospodárskeho družstva Dlhoňa v sektore živočíšnej výroby

(1 301 179,78 €)

AGISS, s.r.o.

Modernizácia farmy AGISS, s.r.o. v sektore živočíšnej výroby (499 897,78 €)

Ing. Jozef Kandráč

Zvýšenie energetickej hospodárnosti výrobných objektov v prevádzke na výrobu odevov - Ing. Jozef Kandráč (242 382,88 €)

GALIJA COLOR, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením vyspelých technológií v kovovýrobe - GALIJA COLOR, s.r.o. (114 429,00 €)

Gort, s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Gort, s.r.o. prostredníctvom výskumu a vývoja fermentora a teplovzušného trubogenerátora ((974 868,20 €)

VADIN s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VADIN s.r.o. zavádzaním inovatívnych technológií do výroby nábytku (743 700,00  €)

SOLAR Real, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. ( 235 153,41 €)

VATILA s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy v spoločnosti VATILA s.r.o. (221 901,50 )

SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným

Závod spoločnosti SK - TEX, s.r.o. na výrobu tepelnej a zvukovej izolácie - zariadenie na zhodnotenie a komplexné spracovanie odpadov z textilu a použitého šatstva (9 148 824,57