NSRV
MEDIINVEST Consulting

Realizované aktivity

Konferencia pre MAS so štatútom, Banská Bystrica

Národná sieť rozvoja vidieka SR pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovala konferenciu pre Miestne akčné skupiny so štatútom ...

Tréningový seminár pre MAS/VSP v Prešovskom kraji

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj organizovala v dňoch 11. – 13. októbra 2017 seminár pre MAS a VSP z regiónu.  Aktivita ...

Účasť na výstave AGROKOMPLEX 2017

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj sa aj tento rok zúčastnila výstavy Agrokomplex 2017 v Nitre, na ktorej Prešovský región ...

Informačný leták o PRV

V rámci propagácie a informovanosti o Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vydala Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský ...

Účasť na školení pre MAS, Banská Bystrica

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj, Mgr. Osifová, sa v dňoch 27. – 28. 7. 2017 zúčastnila celoslovenského školenia ...

Logá partnerov