NSRV
MEDIINVEST Consulting

Náš tím

Štatutárny zástupca
Ing. Dana Jenčová, MBA

Regionálny koordinátor
Ing. Zuzana Micheľová

  • oblasť zamerania: poľnohospodárstvo, lesníctvo a ostatné výrobné a spracovateľské odvetvia (súkromný sektor), obce, MAS (verejný a tretí sektor)

 

 

Logá partnerov