NSRV
MEDIINVEST Consulting

KONTAKTY

CENTRÁLNA JEDNOTKA NSRV SR

Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4
949 01 Nitra

Riaditeľka

Ing. Lenka Mikulová
037 7336 402, 0918 564 654
email: mikulova@arvi.sk

Referent pre vzdelávanie, personalista, administratívny pracovník, koordinátor Národnej siete rozvoja vidieka SR, zástupca riaditeľa
Mgr. Vladimíra Gudábová
037 7336 402, 0915 701 076
email: arvi@arvi.sk

Ekonóm - účtovník
Mgr. Mária Matušková
037 7336 402, 0905 409 782
email: septakova@arvi.sk

Manažér aktivít centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR
PaedDr. Katarína Skalická, PhD.
037 7336 402, 0917 855 092
email: skalicka@arvi.sk

Referent pre Program rozvoja vidieka SR
Ing. Peter Košťál, PhD.
037 7336 402, 0908 931 207
email: kostal@arvi.sk

Manažér kancelárie Národnej siete rozvoja vidieka SR
Mgr. Dárius Soboňa
037 7336 402, 0915 700 908
email: sobona@arvi.sk

Referent pre EIP

Ing. Michaela Töröková
037 / 7336402, 0908 290 667
e-mail: torokova@arvi.sk

Koordinátor pre Miestne akčné skupiny
Ing. Simona Radecká
037 / 7336402, 0907 983 382
e-mail: radecka@arvi.sk

Koordinátor pre LEADER/CLLD
Ing. Lenka Gúcka
037 / 7336402, 0905 829 988
e-mail: gucka@arvi.sk

Referent pre Program rozvoja vidieka - databáza projektov
Ing. Martina Babčáňová
037 / 7336402
e-mail: babcanova@arvi.sk

 

Logá partnerov