NSRV
MEDIINVEST Consulting

Aktuality

15.10.2018

Konferencia - Pozvánka "Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD"

Ministerstvo pôdohospodárstva a rovoja vidieka SR a Národna sieť rozvoja vidieka SR Vás pozývajú na konferenciu "Postupy pre MAS v rámci imlpementácie stratégie CLLD", ktorá sa ...

08.10.2018

Príručka pre Užívateľa a Realizátora stratégie CLLD

Riadiaci orgán pre IROP na svojej webovej stránke  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13447  zverejnil dokument „Príručka pre Užívateľa a Realizátora stratégie CLLD“.

08.10.2018

Newsletter č.15/2018

Prečítajte si 15. číslo infromačného formátu NEWSLETTER NSRV SR, v ktorom sa okrem iného dozviete o pripravovanej konferencii pre MAS s názvom "Postupy pre MAS ...

27.09.2018

Regionálna anténa podporila Farmárske trhy v Prešove

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na Farmárske trhy, ktoré sa uskutočnia 10. - 12. 10. 2018 na Hlavnej ulici - pešia ...

18.09.2018

Pozvánka na školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti“ Seminár sa uskutoční  01. - 02. októbra 2018 v hoteli LINEAS ...

14.09.2018

Pozvánka na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny na regionálnej úrovni, ktoré sa uskutoční dňa 25.09. 2018 v Tatranskej Lomnici. ...

05.09.2018

Kreatívny voucher

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj vám ponúka informačný seminár "Kreatívny voucher pre malé a stredné podniky členov vašich Miestnych akčných skupín", ktorý sa ...

30.08.2018

ENRD seminár na tému "LEADER: pôsobenie na miestnej úrovni v meniacom sa svete"

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj dáva do pozornosti pozvánku na medzinárodný seminár organizovaný ENRD “LEADER: Acting locally in a changing world”.  Seminár je zameraný na ...

15.08.2018

Pozvánka na vzdelávací seminár "Zákon o verejnom obstarávaní v projektoch PRV 2014-2020"

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár „ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V PROJEKTOCH PRV SR 2014 - 2020“ Seminár sa uskutoční  22. ...

10.08.2018

Pozvánka na výstavu Agrokomplex 2018

Národná sieť rozvoj vidieka a Agentúra pre rozvoj vidieka vás pozývajú na tohtoročnú výstavu AGROKOMPLEX - 45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy, ktorá sa uskutoční ...

Logá partnerov