NSRV
MEDIINVEST Consulting

Aktuality

18.09.2018

Pozvánka na školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Školenie ITMS2014+ vo verejnej a neverejnej časti“ Seminár sa uskutoční  01. - 02. októbra 2018 v hoteli LINEAS ...

14.09.2018

Pozvánka na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny na regionálnej úrovni, ktoré sa uskutoční dňa 25.09. 2018 v Tatranskej Lomnici. ...

05.09.2018

Kreatívny voucher

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj vám ponúka informačný seminár "Kreatívny voucher pre malé a stredné podniky členov vašich Miestnych akčných skupín", ktorý sa ...

30.08.2018

ENRD seminár na tému "LEADER: pôsobenie na miestnej úrovni v meniacom sa svete"

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj dáva do pozornosti pozvánku na medzinárodný seminár organizovaný ENRD “LEADER: Acting locally in a changing world”.  Seminár je zameraný na ...

15.08.2018

Pozvánka na vzdelávací seminár "Zákon o verejnom obstarávaní v projektoch PRV 2014-2020"

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár „ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V PROJEKTOCH PRV SR 2014 - 2020“ Seminár sa uskutoční  22. ...

10.08.2018

Pozvánka na výstavu Agrokomplex 2018

Národná sieť rozvoj vidieka a Agentúra pre rozvoj vidieka vás pozývajú na tohtoročnú výstavu AGROKOMPLEX - 45. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy, ktorá sa uskutoční ...

05.06.2018

Pozvánka na vzdelávací seminár „Zásady a právne úpravy pri spracovaní osobných údajov, nariadenie GDPR pri implementácii projektov PRV SR 2014 - 2020“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na vzdelávací seminár „Zásady a právne úpravy pri spracovaní osobných údajov, nariadenie GDPR ...

03.05.2018

Pozvánka na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny na regionálnej úrovni, ktoré sa uskutoční dňa 10.05. 2018 v Prešove. Pozvánka ...

10.04.2018

Pozvánka na školenie GSAA

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na školenie "Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriestorová žiadosť o podporu)". Seminár sa ...

29.03.2018

Nový regionálny koordinátor NSRV SR pre Prešovský kraj

Oznamujeme Vám, že na pozícii regionálneho koordinátora NSRV SR pre Prešovský kraj bude od 1. 4. 2018 pôsobiť Ing. Zuzana Micheľová. Všetky kontaktné údaje na anténu ...

Logá partnerov