NSRV
MEDIINVEST Consulting

Aktuality

Pozvánka na Klub mladých farmárov (Drienica 16.2.2018)

Združenie mladých farmárov na Slovensku v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozývajú na Klub mladých farmárov Východ. Dvojdňové podujatie sa uskutoční v ...

Uverejnené: 05.02.2018

Oznámenie o zverejnení výzvy v podopatrení 19.4 PRV (animácie MAS)

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 19. 1. 2018 na svojom webovom sídle Výzvu č. 27/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre Opatrenie ...

Uverejnené: 22.01.2018

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie "Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014-2020", ktoré sa uskutoční dňa 28.12. 2017 v obci Víťaz (okr. Prešov). Pozvánka ...

Uverejnené: 22.12.2017

Pozvánka na workshop "MAS v Prešovskom kraji"

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na workshop pre MAS z regiónu, ktorý sa bude konať dňa 19. 12. 2017 v Starej Ľubovni. Hlavnou témou workshopu bude ...

Uverejnené: 15.12.2017

Pozvánka na školenie GSAA

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na školenie "Praktický seminár GSAA". Seminár sa uskutoční dňa 14.12.2017 (štvrtok) v Spišskom Podhradí a bude prebiehať v ...

Uverejnené: 07.12.2017

Dodatok č. 7 ku Systému riadenia CLLD

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo na svojom webovom sídle Dodatok č. 7 ku Systému riadenia CLLD, ktorý je platný od 22. 11. 2017. Na webovej stránke MPRV SR nájdete ...

Uverejnené: 27.11.2017

Získavanie informácií o podporách z PPA - zverejnenie Manuálu pre žiadateľa

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webovom sídle Manuál pre žiadateľa, ktorý predstavuje praktický návod ako získavať informácie o podporách z PPA rýchlejšie a efektívnejšie. Manuál má slúžiť na urýchlenie a uľahčenie komunikácie žiadateľov ...

Uverejnené: 24.11.2017

Príručka pre žiadateľa PRV platná od 10.11.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu č. 03 Príručky pre žiadateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 vrátane všetkých jej príloh. čítajte viac

Uverejnené: 21.11.2017

Pozvánka na seminár Podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v NRO

​​​​Srdečne Vám pozývame na seminár ​"Podpora poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v NRO: existujúce a budúce opatrenia Programu rozvoja vidieka". ​Seminár sa uskutoční dňa 23. novembra 2017 (štvrtok) o 13:00 v ...

Uverejnené: 16.11.2017

Registrácia na Konferenciu pre mladých poľnohospodárov - 19.október, Prešovský kraj

Národná sieť rozvoja vidieka SR bude realizovať informačné konferencie pre mladých farmárov, ktorí podpísali zmluvu o NFP z podopatrenia 6.1 PRV SR 2014 – 2020. V Prešovskom kraji sa konferencia bude konať ...

Uverejnené: 09.10.2017

Logá partnerov