NSRV
MEDIINVEST Consulting

Pozvánka na vzdelávací seminár "Zákon o verejnom obstarávaní v projektoch PRV 2014-2020"

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár „ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V PROJEKTOCH PRV SR 2014 - 2020“

Seminár sa uskutoční  22. augusta 2018, v čase od 9:00 h do 15:00 h - Hotel Hviezdoslav, Kežmarok.

Seminár je určený pre zástupcov Miestnych akčných skupín a ostatných beneficientov PRV SR 2014 – 2020.

Účasť na seminári je bezplatná, podmienkou je však nahlásenie účasti v termíne najneskôr do 21. 08. 2018 – 11:00 h. prostredníctvom online formuláru (Viď pozvánka)

Tešíme sa na vás

Uverejnené: 15.08.2018

Prílohy
Logá partnerov