NSRV
MEDIINVEST Consulting

Pozvánka na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie Tematickej pracovnej skupiny na regionálnej úrovni, ktoré sa uskutoční dňa 10.05. 2018 v Prešove. Pozvánka na stretnutie sa nachádza v prílohe.

Tešíme sa na Vás,

Tím RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Uverejnené: 03.05.2018

Prílohy
Logá partnerov