NSRV
MEDIINVEST Consulting

Oznámenie o zverejnení výzvy v podopatrení 19.4 PRV (animácie MAS)

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 19. 1. 2018 na svojom webovom sídle Výzvu č. 27/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre Opatrenie  19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie. Výzva je určená pre MAS so schváleným štatútom a je otvorená (termíny uzavretia kôl sú 28. 2. 2018, 28. 3.2018 atď).

​Kompletný oznam vrátane výzvy a jej príloh nájdete TU

Uverejnené: 22.01.2018

Logá partnerov