NSRV
MEDIINVEST Consulting

Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014 - 2020

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na stretnutie "Výmena skúseností s implementáciou PRV SR 2014-2020", ktoré sa uskutoční dňa 28.12. 2017 v obci Víťaz (okr. Prešov). Pozvánka na stretnutie sa nachádza v prílohe.

Tešíme sa na Vás,

tím RA NSRV SR pre Prešovský kraj

Uverejnené: 22.12.2017

Prílohy
Logá partnerov